Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Sadec konopáč

Sadec konopáč - foto: Zuzana Hejzlarová

Foto: Zuzana Hejzlarová