Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Odkvetlý květ

Květ - foto: Zuzana Hejzlarová

Foto: Zuzana Hejzlarová