Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Můžeme řezat do kůry stromů?


Může se ze stromu z ničeho nic ulomit větev a spadnout?


Hodí se lipové dřevo na řezbářství?


Mohu sníst sedmikrásku?


Může lesu ježdění na kole mimo cesty ublížit?


Je brusnice borůvka fytoindikátorem určujícím bohaté půdy?


Musí se přikrmovat zvěř?


Můžeme si vypůjčit polena uložená v lese a hrát si s nimi?


Patří mateřídouška mezi léčivé rostliny?


Existují druhy ryb živících se hlavně řasami nebo vodními rostlinami?