Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Těží se stromy v zimě?


Jsou ledviny ryb oválného tvaru tak, jak je známe u savců?


Má množství a kvalita lesa u nás vliv na cenu pitné vody?


Mohu si v lese vyhloubit jámu, nebo postavit hráz?


Spí veverka zimním spánkem?


Může se rys lovit?


Vyrábějí se hudební nástroje ze smrku?


Je lanové dopravní zařízení při provozu šetrnější k životnímu prostředí než lesnický traktor?


Dělají se špejle ze smrkového dřeva?


Mohu v lese trhat jmelí?