Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Má množství a kvalita lesa u nás vliv na čistotu ovzduší?


Musí se kolem malých stromků vyžínat buřeň (plevelné byliny a keře)?


Může ježdění po lese narušit obnovu lesa?


Používají se všechny druhy stromů na stejné výrobky?


Můžeme si z vánoční jedličky udělat "šprudlák"? (kvedlačka, kvrdlačka, klechtanka, vrtička)?


Když jelen shodí parohy, narostou mu nové?


Mohou lesníci v lese zasadit stromky, které se tam nehodí?


Mohu si v lese nebo u lesa rozdělat oheň?


Mohu se jít podívat na kácení stromů zblízka?


Může se v lese kouřit?