Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Žije v českých vodách nějaký zástupce treskovitých ryb?


Mohu sníst sedmikrásku?


Je douglaska tisolistá největší rostlinou na světě?


Musí v lese vznikat paseka?


Mohu v lese trhat jmelí?


Vytírá (rozmnožuje) se v našich vodách uhoř říční?


Škodí sníh, námraza a jinovatka na lesních porostech?


Existuje nějaký druh ryby, který má rozmnožování závislé na přítomnosti mlžů?


Ublíží mi, když sním stonek pampelišky?


Hodí se lipové dřevo na řezbářství?