Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Používají se všechny druhy stromů na stejné výrobky?


Musí vlastník lesa uklidit odpadky, které mu tam lidé nahází?


Vyrábí se sportovní náčiní z jasanového dřeva?


Může hluk v lese ublížit stromům?


Může chřadnutí lesa od přemíry návštěvníků mít vliv na čistotu vody a ovzduší v jeho okolí?


Je veverka obecná noční živočich?


Je kukla včelí obydlí?


Je vhodné sázet více druhů dřevin na jednu paseku?


Upravují lesníci dřevinnou skladbu tak, aby vyhovovala co nejvíce druhům živočichů?


Vyskytují se v našich vodách druhy ryb, které nemají šupiny?