Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Má množství a kvalita lesa u nás vliv na cenu pitné vody?


Může se ze stromu z ničeho nic ulomit větev a spadnout?


Vidí ryby dobře?


Musí se kolem malých stromků vyžínat buřeň (plevelné byliny a keře)?


Lze zamezit (omezovat) škodám zvěří na lesním porostu?


Je veverka obecná noční živočich?


Má množství a kvalita lesa u nás vliv na klima?


Můžeme si z vánoční jedličky udělat "šprudlák"? (kvedlačka, kvrdlačka, klechtanka, vrtička)?


Musí se stromky v lese sadit v řádách?


Může se nechat les bez hospodaření?