Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Existují druhy ryb živících se hlavně řasami nebo vodními rostlinami?


Mohou být lesní cesty odvozem dříví poškozeny?


Patří koniklec jarní mezi chráněné rostliny?


Mohou žít lesní zvířata bez lesa?


Hodí se lipové dřevo na řezbářství?


Může se stát myslivcem každý?


Mohou výfukové plyny poškozovat les?


Může se nechat les bez hospodaření?


Je datel užitečný?


Dělají se sauny z modřínového nebo borového dřeva?