Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Můžeme si vypůjčit polena uložená v lese a hrát si s nimi?


Musí vlastník lesa sledovat a zapisovat, jaké škody se objevili v jeho lese?


Můžeme si z vánoční jedličky udělat "šprudlák"? (kvedlačka, kvrdlačka, klechtanka, vrtička)?


Jsou ryby studenokrevní živočichové?


Vytírá (rozmnožuje) se v našich vodách uhoř říční?


Mohou si lesní zvířata ublížit o plot oplocenky?


Patří mezi spárkatou zvěř srnec obecný?


Mohu se jít podívat na kácení stromů zblízka?


Může se za mlhy kácet?


Mohou se vyrábět stavidla rybníků z dubového dřeva?