Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Najdeme u jezevce štětec?


Lze používat březové listí jako léčivku?


Mohou žít lesní zvířata bez lesa?


Může se za mlhy kácet?


Používá se v dnešní době ke kácení stromů sekera?


Může se po lese jezdit na čtyřkolce nebo motorce?


Může se ze stromu z ničeho nic ulomit větev a spadnout?


Je veverka obecná noční živočich?


Musí vlastník lesa strpět, aby mu lidé, kteří chodí do jeho lesa, trhali jeho maliny ostružiny a jahody?


Dělají se sauny z modřínového nebo borového dřeva?