Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Mohu v lese trhat jmelí?


Mohou výfukové plyny poškozovat les?


Může pařez v noci svítit?


Může nákladní auto odvážet dřevo přímo z paseky?


Je les důležitý z hlediska pitné vody?


Nazývá se vletový a vyletovací otvor do úlu mezera?


Může se u ryb objevit kanibalismus?


Mohu si vzít v lese na zemi ležící klest?


Je brusnice borůvka fytoindikátorem určujícím bohaté půdy?


Žere ježek jablka?