Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Opadává listí z dubu?


Musí vlastník lesa strpět, aby mu lidé, kteří chodí do jeho lesa, jezdili na koni po porostech?


Starají se o studánky v lese majitelé lesa?


Má množství a kvalita lesa u nás vliv na cenu pitné vody?


Rozmnožují se všechny ryby splynutím samčí (mlíčí) a samičí (jikra) pohlavní buňky?


Musí se přikrmovat zvěř?


Ubližuje datel stromům?


Může se rys lovit?


Můžeme pracovat s motorovou pilou bez antivibračních rukavic?


Je ondatra naše původní zvíře?