Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Mohu si v lese vyhloubit jámu, nebo postavit hráz?


Má divoké prase zbraně?


Má liška kvítek?


Jsou všechny lesy hospodářské?


Ubližuje datel stromům?


Plavou všechna dřeva našich dřevin?


Může se rys lovit?


Musí vlastník lesa sledovat a zapisovat, jaké škody se objevili v jeho lese?


Musí se kolem malých stromků vyžínat buřeň (plevelné byliny a keře)?


Může nákladní auto odvážet dřevo přímo z paseky?