Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Můžeme si doma sami otevřít nebo zavřít borovou šišku?


Musí vlastník lesa strpět, aby mu lidé, kteří chodí do jeho lesa, tam házeli odpadky?


Může pracovat dřevorubec bez přilby?


Má včelí matka kladélko?


Rozmnožují se všechny ryby splynutím samčí (mlíčí) a samičí (jikra) pohlavní buňky?


Upravují lesníci dřevinnou skladbu tak, aby vyhovovala co nejvíce druhům živočichů?


Vyrábějí se hudební nástroje ze smrku?


Dělají se krovy z bukového dřeva?


Musí se stromky v lese sadit v řádách?


Lze zamezit (omezovat) škodám zvěří na lesním porostu?