Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Žije v českých vodách nějaký zástupce treskovitých ryb?


Dají se jíst lipové pupeny?


Je veverka obecná noční živočich?


Jsou cizokrajné stromy v lese užitečné?


Můžeme si doma sami otevřít nebo zavřít borovou šišku?


Spí veverka zimním spánkem?


Je vhodné sázet více druhů dřevin na jednu paseku?


Je lanové dopravní zařízení při provozu šetrnější k životnímu prostředí než lesnický traktor?


Je les důležitý z hlediska pitné vody?


Mohu sníst sedmikrásku?