Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Ježek

Ježek s mláďaty na ostrůvku jezírka v dolní 
                části arboreta v boudě pro kačeny - foto: Vojtěch Alušík

Ježek s mláďaty na ostrůvku jezírka v dolní části arboreta v boudě pro kačeny - foto: Vojtěch Alušík