Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Nosorožík kapucínek

Nosorožík kapucínek - foto: Zuzana Hejzlarová


Foto: Zuzana Hejzlarová