Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Skalník

Foto: Chm


Foto: Chm

Skalník pokrývající pruhy záhonů v průčelí školy