Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Jedlé kaštany

Foto: Martin Havlát

Foto Martin Havlát  (2008)