Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Naučná botanicko-geologická skalka

Svažité prostranství bylo rozděleno na čtyři zóny podle jednotlivých druhů hornin. Kameny a balvany byly uloženy do skupin a doplněny drobnou sutí z  téže horniny. Vhodné rostliny byly vysázeny do štěrbin mezi kameny a také rovnoměrně po zbylé ploše podle jejich ekologických nároků.

Celkem bylo vysázeno téměř 100 druhů rostlin v podobě zakrslých kultivarů stromů, keřů, bylin, travin a cibulovin. Zbytek volné plochy vyplnila mulčovací kůra.

první zóně nacházející se v nejzazším rohu školy je z hornin umístěna světle šedá biotitová žula z obce Žul ová (12 km sz. od města Jeseník) a šedě proužkovaná rula z česko-polského pohraničí.

K osázení bylo použito společenstvo kyselomilných rostlin, např. rododendrony, azalky, bříza zakrslá, vřes obecný apod.

Naučná botanicko-geologická skalka