Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Pivoňková alej

Foto Milan Geršl - arboretum 2012

Foto Milan Geršl